Nytt i 2020/2021
Ettersom det ikke blir gjennomført messe i 2020 vil Bjørnefjorden Utdanningsmesse, som en service til skolene, presentere en oversikt over de utstillere og annonsører som har vært med oss de siste årene. Denne over-sikten vil bli presentert her, på siden som heter TIL SKOLENE.
Vårt håp er at elevene kan bruke denne oversikten til raskt å kunne orientere seg mot messens tidligere utstillere - som vi erfaringsmessig nå vet, også vil være dem som de i hovedsak ville ha kunnet møte på messen. 
Det vil gjelde både bedrifter, skoler og offentlige institusjoner
Inndelinger
Det er ikke helt enkelt å gruppere  utstillere og skoler slik at det kan gi mening også om vi flytter oss over faggrenser. Men om vi ikke
gjorde forsøk på dette så ville vi ende opp med en lang alfabetisk liste som det tok "evig" tid å komme gjennom - som om vi bladde oss gjennom en gammeldags papir-telefonkatalog.
Nedenfor her, vil du finne de inndelinger vi har valgt: A,B,C..... og så har vi forsøkt å knytte en kort beskrivelse til hver bokstav.
           Klikk på bokstaven
  • A: Videregående skoler og Fagskoler
  • B:  Høgskoler og universitet og andre offentlige               institusjoner.
  • C: Studietilbud i utlandet
  • D: Bygg, anlegg, konstruksjon og transport
  • E: Industriell produksjon
  • F: Opplæringskontor
  • G: Hotell, bank, detaljhandel, merkantil virksomhet
  • H: Marine fag og olje: fiskeoppdrett, sjømat, båt-reparasjoner, off-shore virksomhet

A

 

 B

 

 C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

 H

 

Arrangør: Lions Club Os
Organisasjons nr.: 992 443 774
Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

Nore Neset Aktivitetshus