Nytt i 2020/2021
Det ble ikke gjennomført messe i 2020. Derfor vil Bjørnefjorden Utdanningsmesse, som en service til skolene, presentere en oversikt over de utstillere og annonsører som har vært med oss de siste årene. Denne oversikten vil bli presentert her, på siden som heter TIL SKOLENE.
Vårt håp er at elevene kan bruke denne oversikten til raskt å kunne orientere seg mot messens tidligere utstillere - som vi erfaringsmessig nå vet, også vil være dem som de i hovedsak ville ha kunnet møte på messen. 
Listen er like aktuell også når det nå blir messe i 2021.
P1040527 – Kopi.JPG
Inndelinger
Det er ikke helt enkelt å gruppere  utstillere og skoler slik at det kan gi mening også om vi flytter oss over faggrenser. Men om vi ikke
gjorde forsøk på dette så ville vi ende opp med en lang alfabetisk liste som det tok "evig" tid å komme gjennom - som om vi bladde oss gjennom en gammeldags papir-telefonkatalog.
Nedenfor her, vil du finne de inndelinger vi har valgt: A,B,C..... og så har vi forsøkt å knytte en kort beskrivelse til hver bokstav.
           Klikk på bokstaven
  • A: Videregående skoler og Fagskoler
  • B:  Høgskoler og universitet og andre offentlige               institusjoner.
  • C: Studietilbud i utlandet
  • D: Bygg, anlegg, konstruksjon og transport
  • E: Industriell produksjon
  • F: Opplæringskontor
  • G: Hotell, bank, detaljhandel, merkantil virksomhet
  • H: Marine fag og olje: fiskeoppdrett, sjømat, båt-reparasjoner, off-shore virksomhet
utklipp med ruter.jpg

A

 
siste vgs utklippt for web.PNG
3 klipp til web for gruppe A vgs.PNG

 B

 
utklipp universitet ny.png

 C

 
utklipp for Utland ink aktive freds.png

D

 
utklipp bygg og anlegg - 1.png
utklipp bygg ag anl - 2.png
utklipp og anlegg3A.png

E

 
utklipp industri logoer 21-10-2020.png

F

utklipp oppl kont ny1.png
 
utklipp_opplæringskontor_-_2.png
utklipp_opplæringskontor_-_3.png

G

 
utklipp hotell ny 1.png
utklipphotell ny 2.png

 H

 
utklipp maritim - 1.png
utklipp maritim - 2.png