Arrangør: Lions Club Os
Organisasjons nr.: 992 443 774
Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

Nore Neset Aktivitetshus