top of page

Vær vennlig å benytte kontaktskjemaet under, også ved bestilling av støtteannonse.

Kontakt oss

Takk for at du sendte inn!

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller hjelp med praktiske detaljer ved messen.

Thorleif Eikeland

Per Solberg

Bjarne Drange

Bjørn Solheim

Helga Rød Vikøyr

Wenche Lyssand

Franzie Lerch

Harald Grotle

Ragnar Lyssand

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Kasserer

Logistikkansvarlig

Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider

Riggansvarlig

905 50 464

412 01 716

982 34 295

905 59 583

900 68 555

905 57 067

959 33 149

918 65 245

915 35 975

Epost adresser:

På grunn av opplevd nettsvindel i Lionssystemet med utgangspunkt i medarbeideres e-postadresser, er disse fjernet.

bottom of page