top of page

Påmeldingen er differensiert.
Det har sammenheng med bidrag til gjennomføringen av messen, som vi regner med å motta fra de berørte kommunene. Skoler som hører til rundt Bjørnefjorden, benytter dette skjemaet:

Standard areal er 3 m bredde, med sidevegger på 1,5m.
"Standen" kan utvides i moduler på 1,5m. Strøm, internett tilkobling, bord og stoler er inkludert i prisen. Standard "stand" koster kr. 5000,- Utvidelse med 1,5m koster kr. 1000,-
I listen over utstillere, vil navnene være direkte søkbare på internett.
Betaling for "stand" blir fakturert  etter at messen er avholdt.
Uttak av mat og drikke fra kaféen faktureres samtidig.

Utstillere kan bestille middag for første dagen, 6. november. Middagen er gratis.

En måned før messen, vil alle utstillere motta informasjon om praktiske detaljer ved deltagelsen.

Bedrifter, skoler utenfor Bjørnefjord området og andre, benytter dette påmeldingskjemaet:

bottom of page