top of page

Velkommen til Bjørnefjorden Utdanningsmesse i 2023.
Hjemmesiden for 2023 er under redigering
 
 

https://www.os.vgs.no

Heading 2

Os Videregående skole er en av de største aktørene på utdanningsmessen. Dette bildet er et klipp fra ettermiddags- åpningen på messen ifjor, der foreldre og andre pårørende, så vel som "vanligt folk" som bare er nysgjerrige og vil se hva messen kan by på, dukker opp og utløser interessante samtaler.  
Klikk i kartet og se større kart

Messen som Møteplass

Det finnes få "naturlige" samhandlingsarenaer for ungdom under utdanning og næringslivsaktører. De må skapes.

Vi håper at Bjørnefjorden Utdannigsmesse kan være et slikt rom der ungdomsskolens to øverste klasser og videregående skoles elever kan møte bedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner i sin jakt på å finne et yrkesmessig ståsted.

Vi vil også gjerne strekke ut en hånd til ungdom med behov for ekstra læringsstøtte.

Sentralt i dagens opplæringsbilde står Opplærings- kontorene for alle de praktiske fagene der utdanning gis med ulike kontaktflater til næringslivet gjennom praksisperioder / læretid.

Mange foreldre er på banen for sine barn når det gjelder utdanning. Noen kanskje for mye, andre for lite.

Vi håper at foreldre også vil ta seg tid til å besøke messen på kveldstid, om de ikke rekker det på dagtid, og derigjennom få et realistisk bilde av utdanningskravene og arbeidslivsbetingelsene.

 

      Hjertelig velkommen !

bottom of page