top of page

Velkommen til Bjørnefjorden Utdanningsmesse i 2024.

Helse Bergen - 4.jpg
Over hele landet er det mangel på kvalifisert arbeidskraft.  Helsesektoren topper listen. Det mangler folk i alle sektorer. De som det idag ropes høyest etter er sykepleiere, vernepleiere, og andre helsekategorier. Pedagogisk sektor, som grunnskolen, sliter også med å få søkere til lærerutdanningene.
Klikk i kartet og se større kart

Messen som Møteplass
Det finnes få "naturlige" samhandlingsarenaer for ungdom under utdanning og næringslivsaktører. De må skapes.
Vi håper at Bjørnefjorden Utdannigsmesse kan være et slikt rom der ungdomsskolens to øverste klasser og videregående skoles elever kan møte bedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner i sin jakt på å finne et yrkesmessig ståsted.
Vi vil også gjerne strekke ut en hånd til ungdom med behov for ekstra læringsstøtte.
Sentralt i dagens opplæringsbilde står Opplærings- kontorene for alle de praktiske fagene der utdanning gis med ulike kontaktflater til næringslivet gjennom praksisperioder / læretid.
Mange foreldre er på banen for sine barn når det gjelder utdanning. Noen kanskje for mye, andre for lite.
Vi håper at foreldre også vil ta seg tid til å besøke messen på kveldstid, om de ikke rekker det på dagtid, og derigjennom få et realistisk bilde av utdanningskravene og arbeidslivsbetingelsene.
 
      Hjertelig velkommen !

bottom of page