top of page

Velkommen til Bjørnefjorden Utdanningsmesse i 2023.

Her har jentene åpenbart tatt styringen. Bjørnefjorden utdanningsmesse er et sted der ungdommen kan få prøve sine ferdigheter i simulator og få en "yrkesopplevelse" samtidig som de kan få "proffe" kommentarer og veiledning fra yrkessjåfører
Klikk i kartet og se større kart

Messen som Møteplass
Det finnes få "naturlige" samhandlingsarenaer for ungdom under utdanning og næringslivsaktører. De må skapes.
Vi håper at Bjørnefjorden Utdannigsmesse kan være et slikt rom der ungdomsskolens to øverste klasser og videregående skoles elever kan møte bedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner i sin jakt på å finne et yrkesmessig ståsted.
Vi vil også gjerne strekke ut en hånd til ungdom med behov for ekstra læringsstøtte.
Sentralt i dagens opplæringsbilde står Opplærings- kontorene for alle de praktiske fagene der utdanning gis med ulike kontaktflater til næringslivet gjennom praksisperioder / læretid.
Mange foreldre er på banen for sine barn når det gjelder utdanning. Noen kanskje for mye, andre for lite.
Vi håper at foreldre også vil ta seg tid til å besøke messen på kveldstid, om de ikke rekker det på dagtid, og derigjennom få et realistisk bilde av utdanningskravene og arbeidslivsbetingelsene.
 
      Hjertelig velkommen !

bottom of page