Velkommen til Bjørnefjorden Utdanningsmesse i 2021.

På grunn av Corona-pandemien har messeledelsen besluttet å IKKE arrangere messe i 2020. Vi finner at det er alt for stor smitterisiko forbundet med å samle så mange mennesker på det aktuelle arealet, i tillegg til at vi vanskelig kan spå om hvilke faktiske restriksjoner som vil gjelde de to aktuelle dagene i november. Dessuten er det bråstopp for forsamlinger som vår.

( Utlagt April 2020)

Stor aktivitet på Os kommunes stand i 2019. Men dette var nok siste gang vi så Os Kommune på stand på utdanningsmessen.
Fra og med i år (2020) vil det bli Bjørnafjorden Kommune som sender sine etater for å selge sine tjenester og seg selv som arbeidsplass.
Noen av sidene på nettstedet vårt ligger skjult frem til 1.mars 2021. Dette gjelder bl.a sidene for påmelding og messebrosjyre.

 
Klikk i kartet og se større kart

Messen som Møteplass

Det finnes få "naturlige" samhandlingsarenaer for ungdom under utdanning og næringslivsaktører. De må skapes.

Vi håper at Bjørnefjorden Utdannigsmesse kan være et slikt rom der ungdomsskolens to øverste klasser og videregående skoles elever kan møte bedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner i sin jakt på å finne et yrkesmessig ståsted.

Vi vil også gjerne strekke ut en hånd til ungdom med behov for ekstra læringsstøtte.

Sentralt i dagens opplæringsbilde står Opplærings- kontorene for alle de praktiske fagene der utdanning gis med ulike kontaktflater til næringslivet gjennom praksisperioder / læretid.

Mange foreldre er på banen for sine barn når det gjelder utdanning. Noen kanskje for mye andre for lite.

Vi håper at foreldre også vil ta eg tid til å besøke messen på kveldstid, om de ikke rekker det på dagtid, og derigjennom få et realistisk bilde av utdanningskravene og arbeidslivsbetingelsene.

 

      Hjertelig velkommen !

Arrangør: Lions Club Os
Organisasjons nr.: 992 443 774
Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

Nore Neset Aktivitetshus